Dětský folklórní soubor Javorníček


O Javorníčku


JAVORNÍČEK

je jeden z největších dětských folklórních souborů v České republice s více než 40 letou tradicí, který vystupoval a representoval tak naši zemi na stovkách koncertů a vystoupení po celém světě.
Soubor se věnuje především folklóru z Valašska, ale také z Brněnska a Horácka.

NÁŠ ZAČÁTEK

Soubor vznikl v roce 1958, kdy se při dospělém souboru „Vlajka Mládí" vytvořila dětská sekce pod názvem „Vlaječka" přejmenovaná v roce 1969 na Javorníček. Zakladateli souboru a dosavadními vedoucími jsou Josef a Marie Čápovi. Dnes soubor sdružuje více než dvě stovky dětí ve věku od 6 do 18 let rozdělených do pěti kategorií, čímž se řadí mezi největší dětské folklórní soubory v České republice.

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ

Folklórní soubory se seznamují s písněmi, tanci a zvyky různých regionů své země a uvádějí je na jeviště. Na doporučení Akademie věd se Javorníček věnuje především folklóru z Valašska (Študlov, Nedašov, Lužná), ale také z Brněnska (Ostopovice, Troubsko, Tuřany, Líšeň) a Horácka.
Program souboru tvoří hudební, pěvecká a taneční čísla. Hudební program zajišťuje vlastní cimbálová muzika. Od roku 1968 spolupracuje soubor s lidovou školou umění a dnes již šestou a sedmou generací muzikantů vede Jana Sládková.
Program lze upravit do časových rozměrů od 3 do 90 minut. Tanečníci předvedou rychlá i pomalá, choreograficky zajímavá taneční pásma, zapojí do tance i publikum a mohou, jak ukázala zkušenost absolvovat vystoupení i několikrát denně, včetně pozdních večerních hodin. I náročný program může zajistit třicetičlenná skupina.

FESTIVALY, VYSTOUPENÍ

Soubor jako celek za svoji dlouholetou činnost projezdil mnoho evropských zemí. Byl aktivním účastníkem folklórních festivalů ve Francii, Portugalsku, Rusku, Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku, kde získal mnohá čestná uznání. Zástupci souboru reprezentovali Českou republiku také na Kubě, v Dánsku a Sýrii. I na domácích soutěžích a přehlídkách je pravidelným účastníkem a častým vítězem. Jako příklad uvádíme slavnosti ve Strážnici či poslední ročník přehlídky dětských souborů v roce 1998 organizované Folklórním sdružením ČR, kde získal dvě první místa v obou věkových kategoriích a byl účastníkem národní přehlídky.

TELEVIZNÍ POŘADY

Souborová činnost zasahuje také do médií. Děti účinkovaly ve filmu „Všichni mají talent", který byl oceněn Stříbrnou píšťalkou na filmovém festivalu ve Zlíně v roce 1985. Celý soubor pak představily dva krátkometrážní filmy: ČT Brno - „Javorníček na táboře" (režie E. Sokolovský) a ČT Praha - „V dobrém jsme se sešli" (režie Z. Flídr). Soubor vytvořil několik hudebních televizních a rozhlasových pořadů a děti jsou zvány k participaci na dalších projektech.

SOUBOR NA TÁBOŘE

Od roku 1976 organizuje soubor pro své členy třítýdenní letní tábor v jižních Čechách. Tábor má také někdy charakter soustředění, je časem pro přípravu a korekci nových programů. Setkají se zde malé i velké děti, jimž se věnují instruktoři a vedoucí, kteří s nimi pracují i v průběhu roku.

OSTATNÍ ČINNOST

Nejen v létě, ale i po celý rok žije soubor. Spolupracuje s dospělým souborem Javorník, kam přecházejí odrostlejší tanečníci z Javorníčku. Kromě pravidelných nácviků v Centru volného času v Lužánkách pořádá Javorníček veselé zábavy, společné sportovní akce, školení pro instruktory a vedoucí, víkendová taneční soustředění. Objevuje se také na plesech, školách, výstavách, v sociálních ústavech vždy nachystán dávat radost těm, kteří o to stojí. Soubor dál vychovává z těch nejstarších dobrovolné pracovníky a přijímá nové děti bez konkurzů a zkoušek.