Dětský folklórní soubor Javorníček


Tisková zpráva z výroční členské schůze Javorníčku


Hospodaření je vyrovnané, akcí i dětí přibývá, ale sponzorské dary chybí

 

V polovině dubna se v lužáneckém hlavním sále sešlo vedení, členové a přátelé dětského folklórního souboru Javorníček na výroční členské schůzi souboru. Účastníci se zde seznámili s činnosti Javorníčku za uplynulé období, se zprávou o hospodaření souboru (včetně zprávy kontrolní komise o hospodaření souboru) a s fungováním tradičního letního tábora v Žirovnici. Zároveň proběhla volba nového vedení, uměleckého vedení a rozšířeného uměleckého vedení souboru. Schůze skončila po závěrečné diskuzi ke všeobecné spokojenosti.


Brno Děti chtějí pořád tančit a rodiče podporují folklór, tradice, pohybové, pěvecké  a muzikantské dovednosti včetně začlenění dětí do přátelského kolektivu. To dokazuje nárůst členů Javorníčku za poslední dva roky i zapojení rodičů nejmladších dětí do nových i již zažitých aktivit, které jim soubor nabízí. Díky tomu dnes chodí do souboru celkem 290 dětí a vedoucích a Javorníček čítá na 7 kategorií a dvě hrající cimbálové muziky, které brzy doplní i noví muzikanti z přípravky, kteří už pilně cvičí, aby i oni mohli brzy hrát na festivalech doma i po celém světě. V roce 2011 se s Javorníčkem rozloučila nejstarší kategorie Klub, takže došlo k posunutí všech kategorií směrem nahoru.

 

Naposledy se členská schůze konala v dubnu roku 2010, pojďme si proto ve stručnosti připomenout, co se za tu dobu v Javorníčku odehrálo. V roce 2010 vystupovaly kategorie a muziky Javorníčku v maďarském Szegedu, na Europeádě v italském Bolzanu a v Itálii také v Riccione. I další rok Javorníček vycestoval celkem na tři festivaly, a to do italského Jesota, řeckého Hanioti a bulharského Primorska. V letech 2010-2011 se soubor zúčastnil dětského folklórního festivalu ve Strážnici a i letošní rok se na něm uvede, stejně jako na největším dětském festivalu v Luhačovicích. Jako každý rok tak i tyto se pořádaly soustředění pro všechny členy souboru, která jsou zásadní pro nacvičení nových pásem doprovázených  muzikou. „V těchto víkendech se udělá hodně práce, jelikož se nacvičuje od rána do večera. Bez soustředění by to dnes šlo už jen těžko,“ uvedl manažer souboru Antonín Malec. Vedle několika desítek vystoupení patří mezi další akce i jarní prázdniny, ples Javorníčku, Mikulášská a karneval pro nejmenší. Vedoucí a instruktoři zase zasedají na tzv. Pokecu Javorníčku, kde probírají vývoj souboru do dalšího roku a další důležitá témata. Důležitým přínosem pro výuku dalších generací je pak zaznamenání všech aktuálních tanců na DVD. „Pokud bychom chtěli vědět, kolik dní v roce měl Javorníček nějakou činnost, dostaneme se k číslu přes 190 dní, což je více jak polovina v roce,“ podotkl Malec. Už nyní se také soubor připravuje na Premiéru k 55. výročí souboru, která se odehraje v listopadu roku 2013. „Příprava začíná vždy tak brzo kvůli novým pásmům a nové muzice,“ řekl Antonín Malec. Hlavní osobou, která vede veškeré nácviky po choreografické a dramaturgické stránce je PhDr. Alena Schauerová.

 

Důležitým bodem večera byla i zpráva o hospodaření souboru. Soubor získává finanční prostředky zejména z členských příspěvků, dále z darů nebo sponzorských příspěvků a v neposlední řadě také z dotačních titulů, které vypisuje každoročně odbor kultury a odbor školství města Brno. Tyto příspěvky se používají na činnost souboru, a to zejména na nákup materiálu pro jeho činnost, nákup krojových součástek, úhradu cestovného, účastnických poplatků za semináře folklórního charakteru, úhradu celosouborových akcí, příspěvky na akce které pořádají jednotlivé kategorie, na soustředění nebo na zájezdy a dále taktéž na udržování letní táborové základny včetně nákladů spojených s letním táborem. Finanční prostředky jsou dále využívány k úhradě členských příspěvků v celostátních organizacích, což je Folklórní sdružení ČR a Sdružení přátel folklóru v Brně. Dotace města Brna jsou poskytnuty na nové kroje, kulturní akce, na soustředění, školení a táborovou základnu. „Vedení, vedoucí kategorií a jejich instruktoři pracují v souboru bez nároku na mzdu,“ připomněla také vedoucí souboru Majka Čápová.

 

Přestože je finanční situace souboru dobrá a hospodaření souboru je vyrovnané, ubylo sponzorských příspěvků, které soubor využívá na spolufinancování zájezdů a konkrétní akce, na které jsou finanční příspěvky poskytnuty. „Bohužel krize se dotkla všech včetně našich sponzorů. My ale uvítáme jakýkoliv příspěvek, protože každá koruna je důležitá,“ uvedl umělecký vedoucí souboru Ladislav Plánka.

 

V případě Vašeho zájmu o poskytnutí sponzorského příspěvku kontaktujte manažera souboru Antonína Malce na emailu malec@sceptrum.cz nebo na telefonním čísle 602 321 325. Pro další informace navštivte pravidelně aktualizované stránky souboru www.javornicek.cz.

 

 

Připravila: Jana Frolcová