Dětský folklórní soubor Javorníček


Přípravka


 

 

Vítáme Vás na nástěnce Přípravky Javorníčku.

 

Hlavní skupinou dětí v kategorii jsou děti z "nulky" (nejmenší kategorie souboru). Předchozí účast v kategorii však není podmínkou a my přijímáme chlapce a děvčata ve věku kolem 6 let. Neprobíhají zde žádné talentové zkoušky, důraz je kladen především na soudružnost celé skupiny a rozmanitost jednotlivých zkoušek.

 

Dětem se věnují zkušení vedoucí a instruktoři, kteří dbají nejen na základy pro taneční průpravu, ale rovněž i na hudební nástroje (housle, flétna, klavír), zpěv, zájem o folklór a v neposlední řadě na rozvojovou volnočasovou náplň dětí.

 

Do kategorie přijímáme chlapce a děvčata ve věku kolem 6 let. Pro přihlášení dítěte není nutná předchozí docházka do nulté kategorie!

 

Přijďte na naši první zkoušku, kde si děti mohou vyzkoušet, jak asi bude hodina probíhat. Rodiče se pak dle zájmu mohou kdykoliv dotázat vedoucí kategorie.

 

Zkoušky se konají v pondělí od 15:55 do 17:15. První zkouška ve školním roce 2017/2018 proběhne 11.9.!!

Protože se musíme v 16 hodin vystřídat ve vestibulu s velmi početnou skupinou z nulté kategorie, voďte prosím své děti tak, aby byly již převlečeny a nachystány v 15:55, kdy si je zavoláme a odvedeme si je do vedlejšího sálu. Následně prosím uvolněte prostor pro rodiče právě z nulté kategorie.

Nové děti, které nemají zkušenosti s předchozí docházkou, prosím, přiveďte na uvedený čas také do vestibulu a nechejte je samostatně s námi strávit jednu zkoušku. Následně dostanete přihlášku a informace k platbě a záleží na vás, zda budete mít zájem pokračovat.


S sebou: cvičební úbor (pro chlapce tepláky/krátké kalhoty a triko, pro děvčata legíny, sukýnka a triko) a cvičky (ideálně bílé jarmilky). Prosíme, aby měly holky učesané vlasy do culíku.

 

Přihláška na školní rok 2017/2018

 

Členské příspěvky můžete posílat na č.ú. 1349538369/0800, Zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte!!!

POPLATEK PROSÍM ZAPLAŤTE NEJPOZDĚJI DO 30.9.2017

 

Vedoucí a instruktoři Přípravky Javorníčku
Dominika Pudilová 724520122

dpudilova@gmail.com 

Anna Pekařová anna.pekar@seznam.cz
Jakub Ošmera jakub.osmera@gmail.com
Karolína Šimková karolinka.simkova@gmail.com
Libuše Vykydalová livy@email.cz


 


Celodenní výlet

Tábor s Javorníčkem

Výroční členská schůze Javorníčku