Dětský folklórní soubor Javorníček


Kategorie souboru


Dětský folklórní soubor Javorníček má v současnoti osm tanečních kategorií.

Hlavní repertoár Javorníčku jsou taneční pásma sestavená zejména z tanců valašských, ale i z oblasti Brněnska a Horácka. Náplní práce vedoucích a isntruktorů je také seznámit děti/tanečníky s folklórem a kulturou. Důraz je kladen rovněž na kolektiv a kamarádství.

Javorníček nezapomíná ani na zpěv a každá zkouška je obohacena i nácvikem lidových písní. Soubor má svoji vlastní sborovou vedoucí.

Všechny nácvicky se konají v SVČ Lužánky v Brně.


Soubor se nerealizuje jen prostřednictvím zkoušek a vystoupení, ale pořádá pro své členy i bohatý zážitkový program: soustředění, zábavné akce či výjezdy, letní tábory apod.

Nulka

Věková skupina: 4-6 let

Termíny zkoušek: Pondělí 15:15- 16:15

Náplň zkoušky: Veškerá výuka je propagována formou hry, říkadel a písní. Důraz je kladen na základní taneční prvky jako chůze, taneční běh, cval, skok, tleskání, dupání apod. V dětech je vyvíjen cit pro rytmus a hudbu a je zlepšována jejich prostorová orientace za pomocí různých tanečních útvarů - řada, kruh, had, ... Vytváření povědomí o vlastním těle formou jednoduchých cviků a rozcvičování.

Kontakt: vedoucí kategorie: JItka Hradská / Instruktoři: Pinkasová Emma, Velenová Alžběta, Velenová Barbora

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

Přípravka

Věková skupina: 6-8 let

Termíny zkoušek: Pondělí 16:15 - 17:15

Náplň zkoušky: Náplní je zvládnutí různé chůze v rytmu, polka, valčík a trnka. Jednoduché párové tance. Písničky, říkanky a vytleskávání rytmu.

Kontakt: vedoucí kategorie: Jakub Klodwig / Instruktoři: Klodwigová Jana, Mazálková Helena, Vysloužilová Dita, Halva Štěpán, Sedláčková Michaela

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

I. kategorie

Věková skupina: 7-10 let

Termíny zkoušek: Pondělí 17:15 - 18:30

Náplň zkoušky: Největší důraz je kladen na držení těla a rytmická cvičení. Pilování základních tanečních kroků: polky, valčíku a trnky. Součástí je také zpěv, kdy vždy cca 10-15 min je věnováno nácviku nových písní. Je kladen důraz na to, aby byli chlapci bez ostychu schopni tancovat s děvčaty a naopak. Repertoárem této kategorie jsou jednoduchá pásma, kde si děti hrají a zpívají.

Kontakt: vedoucí kategorie: Tomáš Hradský / Instruktoři: Šandová Lucie, Hanáková Anna, Ošmera Jakub, Bohušová Pavla

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

II. kategorie

Věková skupina: 8-10 let

Termíny zkoušek: čtvrtek 16:30 - 17:45

Náplň zkoušky: Hlavní náplní zkoušek je důraz na průpravu nejdůležitějších tanečních kroků jako je polka, valčík a trnka. V této kategorii se děti učí základní taneční párový postoj, kdy chlapci vždy tancují v páru s děvčaty.
Děti už zvládají rytmus a proto jsou obsahem i náročnější taneční pásma, jako jsou zvířátka, škola či zavíjačka. Tato pásma představují hry malých dětí, které jsou obohaceny písíčkami, rytmem a tancem.

Kontakt: vedoucí kategorie: Anna Pekařová / Instruktoři: Kachlířová Barbora, Kachlířová Vendula, Otáhal Jan, Pazdera Jan

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

III. kategorie

Věková skupina: 11-14 let

Termíny zkoušek: Úterý 16:45 - 18:30

Náplň zkoušky: Náplní zkoušek je zejména nácvik pásem s párovými tanci z oblasti Valašska a Brněnska.Cílem je posupně si osvojit většinu repertoáru souboru po taneční, choreografické i pěvecké stránce. Pravidelně se učíme nové písně, s děvčaty jsou nacvičovány sbory.
Kategorie je schopna společně s malou muzikou připravit 40minutový program.

Kontakt: vedoucí kategorie: Klára Světlíková / Instruktoři: Jakub Bednář, Ema Sviráková, Václav Halva

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

IV. kategorie

Věková skupina: 13-17 let

Termíny zkoušek: Čtvrtek 17:45 - 19:30

Náplň zkoušky: Vzhledem ke svému věku a zkušenostem by tato kategorie měla zvládát velkou část repertoáru souboru a zajistit vystoupení s délkou programu až do 90 minut. Je schopná se účastnit festivalů, domácích i zahraničních zájezdů a nejrůznějších folklórních akcí. Kategorie jezdí na soustředění, na tábory a sama si organizuje další aktivity. Program tvoří především tance z Valašska; v této věkové kategorii již s důrazem na párové figurální tance a zejména pak na nejrůznější valašské točené. Nabízí pestrý výběr tanečních pásem, ve kterých jsou zastoupeny nejrůznější tance a taneční prvky, rekvizity a choreografie.

Kontakt: vedoucí kategorie: Jana Zachovalová / Instruktoři: Kristýna Charvátová, Katka Davidová, Michael Šebela, Petr Charvát

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie

Klub

Věková skupina: 15-18 let

Termíny zkoušek: Úterý 18:30- 20:15

Náplň zkoušky: Hlavní náplní zkoušek Klubu je průprava na „složitější“ tance a připravenost tanečníků na přechod do dospělých folklórních souborů. Tato kategorie je schopna uspořádat více jak hodinový, pestrý program, složený převážně z valašských točivých tanců (študlovská točená, luženská točená, gúlaná, valašský čaráš, odzemek…).
Jako nejstarší kategorie obstarává také souborové programy pro děti z nižších kategorií, jako je např. karneval, ples, … Někteří tanečníci z Klubu již také pomáhají jako instruktoři při vedení kategorií, instruktoři na jarních prázdninách či táboře.

Kontakt: vedoucí kategorie: Martin Plánka / Instruktoři: Monika Koldovská, Matěj Čevela

Nástěnka: zde najdete nástěnku této kategorie