Dětský folklórní soubor Javorníček


Historie souboru


 

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno byl založen v roce 1958. Už o osm let dříve začala skupina nadšenců jezdit po jižním Valašsku a různými způsoby sbírat lidový materiál. My to už známe jen z vyprávění, ale ty večery na peci nebo v seníku dřevěné chaloupky na svazích Beskyd musely být krásné. Když do toho potom stařeček začal zpívat a stařenka tančit, jistě to zůstalo navždy zaznamenáno v očích a duších všech mladých lidí. Abychom z toho něco měli i my, nastupující generace, které už nemohly stařenky a stařečky vidět na vlastní oči, vytvořili souborový archív tanců, písní, her a skladeb, který dal základ repertoáru souboru Vlajka mládí. Hned od začátku se objevovalo hodně materiálu pro děti, a protože ho přibývalo, rozhodla se parta pod vedením pana Josefa Čápa založit odnož „velkého souboru“. Tak vznikla Vlaječka, která se později přejmenovala na Javorníček. Soubor své folklórní bohatství udržoval, rozšiřoval (přidalo se část Brněnska a Horácka), vedoucí ho začali učit malé děti a od té doby se jej zatím s neutuchajícím zájmem daří předávat dál.

 

Javorníček se velmi brzy vyhoupl do popředí folklórní scény v naší republice, a to zejména díky organizačním schopnostem nadšeného vedení, kterému včele stála od začátku manželská dvojice Majka a Pepa Čápovi. Hlavně díky nim byly „děcka“ z Javorníčku pořád na cestách, na pódiích folklórních a společenských akcích po celé zemi, v nahrávacích studiích a před televizními kamerami. A nikdy se nezapomíná na odpočinek a stravu pětkrát denně. Ať už to bylo na letním odpočinkovém táboře, na náročném soustředění nebo kdekoli jinde.

 

I když soubor díky svému zaměření vycestoval několikrát za hranice země i v době omezených možností, hlavní cestovatelské období začalo hned na začátku devadesátých let. Samozřejmostí se staly festivaly a pozvánky souborů z různých evropských zemí. Jelikož Evropa je již dnešnímu člověku malá, začaly se brzy objevovat nabídky ze zámoří. Soubor tak tančil na východním pobřeží USA, v roce 2006 odjel na turné po Japonsku a připravují se další zámořské cesty. Jak se zkracují vzdálenosti, stále větší část světa má chuť poznat lidové tradice evropských zemí a v podání dětí je to vždy o to upřímnější.

 

Vrcholem celého roku je vždycky letní tábor v Žirovnici. Stanovou základnu si tehdy pořídil soubor za přispění Sdružení rodičů a přátel a Pionýrské organizace. Louku v jižních Čechách poblíž Pelhřimova našli soudobí vedoucí po několikaletém střídání různých koutů země. Uprostřed lesů zde děti rok za rokem odpočívají od tanečních nácviků, školní docházky a konečně i od měšťáckého luxusu a rodičů. Vedoucí a instruktory si vždy Javorníček zajišťuje ze svých řad, takže téměř rodinné zacházení je a bylo vždy samozřejmostí. Tábor má za sebou více jak 30 ročníků a díky nešťastné náhodě je od roku 2007 zcela v novém kabátě. O volný čas se jinak soubor stará i během jarních prázdnin a několikrát ročně i během víkendu na pravidelných soustředěních a výletech.

 

Současný Javorníček se neubrání moderním vlivům a trendům. Nadále absolvujeme během roku několik desítek různých vystoupení, přijímáme účinkování i na ryze nefolklórních akcích. Soubor má čtyři taneční kategorie, taneční přípravku, klub a nově pro velký zájem otevřel minipřípravku pro děti od čtyř let. Nácviky jsou v odpoledních hodinách v pondělí, úterý a čtvrtek již tradičně a historicky v Centru volného času v Lužánkách. V současné době má soubor přes 200 přihlášených aktivních členů, nábor je prováděn bez konkurzu vždy v první polovině září. Spolupráce s Lidovou školou umění na Vranovské ulici zajišťuje trvalý přísun hudebníků tvořící cimbálovou muziku. Muzikanti jsou nedílnou součástí kolektivu, dnes hrají celkem tři muziky různého věku.

 

Tančit folklór dnes není zrovna hit, ale základní hodnoty přetrvávají. Je to zejména přátelství, trpělivost s mladými a úcta ke starším. Snažíme se vést děti k lásce k lidovému umění, což někteří vyjádří tím, že pokračují v Klubu Javorníčku nebo v některém dospělém souboru. Zapojujeme starší děti do rolí instruktorů těch mladších, potkáváme se na plesech a jezdíme spolu dál na výlety a prožíváme spoustu běžných životních radostí, které se v partě přátel daleko víc vychutnají.